Att äga en galopphäst

Det finns stora skillnader i att äga en häst eller att äga en galopphäst, trots att djuren och ansvaret i sig är detsamma.

Den allra största skillnaden är att man känner spänningen och förväntningarna när hästen, tillsammans med din valda jockey, ger sig ut på banan i hopp om att dra hem hela loppet. Med det sagt betyder det att du inte behöver vara miljonär för att kunna äga en galopphäst, utan kan med fördel se till att fler får ta del av det roliga och därmed kan man dela upp kostnaderna.horse-71083_960_720

En ras som tidigt tränas för galoppbanor är det engelska fullblodet. Denna hästras säljs ofta redan som 1-åringar, vilket gör att man som uppfödare snabbt får tillbaka en stor del av den kostnad som uppfödningen krävde. Många hästar är redan på banan som 2- åringar och man kan tydligt se att det Engelska fullblodet ger tidiga och snabba resultat, vilket har gjort rasen optimal för tävlingsbanan.

I Sverige var det förr mer vanligt att det Engelska fullbloden avlades på större stuterier, medan man idag har sett att det blir mer och mer de mindre uppfödarna som väljer denna hästras. Kanske beror det enbart på att man är väldigt intresserad av rasen, eller så har man insett fördelarna med de Engelska fullbloden, eftersom man snabbt får tillbaka det man har investerat. Att snabbt kunna få sina avlade hästar sålda, är A och O för att stuteriet ska kunna fortsätta drivas på ett effektivt sätt.

Om man äger en galopphäst finns det något som heter ”Hästägarpremier”, som man har möjlighet att ta del av om hästen är svenskuppfödd. Det betyder att man får 40% på de insprungna loppen under 2, 3 och 4:e års säsongerna. Att denna premie finns är också något som lockar människor att köpa just en svenskuppfödd galopphäst, eftersom importerade hästar inte stöds av detta erbjudande.